องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมนายอำเภอพาปั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสม...
   

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายอำเภอคง พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม "นายอำเภอพาปั่น" ณ องค์กา...

  แลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ บูรณาการงานร...

  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9
   

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่...

  ตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564
   

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565
พนักงานเจ้าหน้า อบต.ขามสมบูรณ์ รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2...

 
 
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26