องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 17 มี.ค. 2567 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 17 มี.ค. 2567 ]10
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570 [ 1 มิ.ย. 2566 ]55
4 แผนป้องกันการทุจริต ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]149
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]155
6 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]201
7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2565 ]148
8 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รอบเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 11 มี.ค. 2565 ]168
9 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]170
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(2561-2564) [ 27 มิ.ย. 2562 ]286
11 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 27 มิ.ย. 2562 ]230