องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำ...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 4]
 
  ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 4]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 6]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 3]
 
  ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 6]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 3]
 
  เข้าร่วมการให้บริการรับบริจาคโลหิต[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 3]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 8]
 
  นำผู้ส่งผู้ป่วยพบแพทย์[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 5]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46