องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 7]
 
  คณะกรรมการเข้าทำการตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 11]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 6]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 6]
 
  ตัดต้นไม้โรงเรียนปริยัติไพศาล[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ฯ (T...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 7]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 7]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 6]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 7]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 7]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34