องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งตะครอง ราย...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 8]
 
  ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งตะครอง [วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 16]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 14]
 
   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและกลุ่ม...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาเงินช่วยเหลือ 3,000.- บาท ใ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 10]
 
  เคลื่อนย้ายเสากระจายเสียง หมู่ที่ 13[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 10]
 
  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์สามัคคี "คงค...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 12]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 10]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดแ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 8]
 
  เข้าร่วมเปิดโครงการ อสม.บ้านตะหนอด ร่วมใจต้านภัยไข...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 11]
 
  ร่วมพิธีจุดเทียนชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 14]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46