องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ดำเนินการกั้นรั้วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปกัดก...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 3]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 1]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปลูกต้...[วันที่ 2024-05-25][ผู้อ่าน 36]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง [วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 1]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 1]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 3]
 
  จิตอาสาร่วมซ่อมแซมถนน[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 5]
 
  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเ...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 3]
 
  ซ่อมหอกระจายข่าว[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 4]
 
  ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 6]
 
  ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 9]