องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ร่วมต้อนรับอาจารย์เพชรลดา พร้อมด้วยคณะ ที่จัดทำวีด...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 7]
 
  ล้างถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขาม[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 7]
 
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 7]
 
  ติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินการก่อสร้างถนน ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 5]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 11]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 17]
 
  เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการกระตุ้นพัฒน...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กั...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 10]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46