องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  โครงการจิตอาสา ปลูกป่า สร้างห้องน้ำ วัดโนนสีฟัน ตำ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 80]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 81]
 
  ตรวจเยี่ยมโครงการวัดสวยห้องน้ำสะอาด วัดโนนสีฟัน[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 53]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 74]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 3 บ้านสระหลวง[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 77]
 
  ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรร...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสม...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 84]
 
  สำรวจกลุ่มเปราะบาง ตำบล ขามสมบูรณ์ [วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 74]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 71]
 
  เผาขยะ[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 78]
 
  กิจกรรมนายอำเภอพาปั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสม...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 107]
 
  แลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 74]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29