องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินการงานเด็กแรกเกิด [ 1 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]8
3 QR cord แบบวัดผล EIT IIT อบต.ขามสมบูรณ์ ปี 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]16
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]6
5 แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]5
6 ประกาศ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]18
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร การทอผ้าไหมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]14
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค [ 20 พ.ย. 2566 ]20
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]30
10 การสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 พ.ย. 2566 ]34
11 รายงานรับ - จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]12
12 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา  [ 9 ต.ค. 2566 ]35
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 4 ต.ค. 2566 ]27
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]22
15 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]27
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]26
17 ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 มิ.ย. 2566 ]41
18 จำนวนลานกีฬาในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 16 มิ.ย. 2566 ]34
19 รายงานสถิติการใช้ลานกีฬาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 16 มิ.ย. 2566 ]39
20 การจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วสนตำบลขามสมบูรณ์ [ 18 เม.ย. 2566 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12