องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


๑.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ๑.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์