องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์