องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการติดตามการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผลการติดตามการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
 
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ส่วนที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์