องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์