องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์