องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์    เอกสารประกอบ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์