องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบุรณ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรืิอนและที่ดิน ประจำปี 2557


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์