องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ( ภ.ด.ส.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ( ภ.ด.ส.1)
 
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์