องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  เข้าร่วมเปิดโครงการชุมชนบ้านขาม /บ้านใหม่ ร่วมใจต้...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 12]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 7]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 5]
 
  ดับไฟบริเวณข้างถนนเส้นบ้านวัด-เมืองคง[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 8]
 
  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวาย...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 16]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมพีธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พ...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 14]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง [วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 9]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมนายสมจิตร์ ไกลกลาง [วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 7]