องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวจากสถานกาารณ์โควิด -...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 152]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 12[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 158]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 176]
 
  ติดตั้งไฟระวังหน้าโรงเรียนปริยัติไพศาล[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 161]
 
  ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 153]
 
  สำรวจแผนที่ภาษี[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 185]
 
  ต้อนรับนายอำเภอคง[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 149]
 
  จัดส่งอาหารกลางวันเด็ก[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 167]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโนนสีฟัน หมู่ที...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 149]
 
  ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 163]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 และ หมู่ 8[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 139]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 147]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29