องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันต้น...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 13]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 4]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 2]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 7]
 
   ติดตั้งปั้มน้ำชั่วคราวและแจกจ่ายน้ำ[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 14]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการติดป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 6]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 8]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 6]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมจุดธูปเคารพศพและวางพวงหรีดนายสุเนตร การบรรจง [วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 8]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 3]