องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ตัดต้นไม้ทางสาธารณะ ม.1 บ้านขาม[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 142]
 
  สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของผู้รับบร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 140]
 
  ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 196]
 
  สำรวจข้อมูลบ้านผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 181]
 
  ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 189]
 
  เข้าเวรประจำจุดโรงพยาบาลสนาม (วัดตะคร้อ) อำเภอคง จ...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 297]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวจากสถานกาารณ์โควิด -...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 183]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 12[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 210]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 223]
 
  ติดตั้งไฟระวังหน้าโรงเรียนปริยัติไพศาล[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 176]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34