องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ลงติดตามงานรางระบายน้ำ ม.2 บ้านโคกพะงาด[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 26]
 
  ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด หมู่ที่ 4 [วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 25]
 
   ลงพื้นที่บ้านโนนสีฟัน ตรวจเยี่้ยมการก่อสร้างบ้านผ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 27]
 
   เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบวิลล์แชร์[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 27]
 
  ลงพื้นที่บ้านขามร่วมวางเสาร์เอกที่อยู่อาศัยให้กับ ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุง...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจสุขภาพทางช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กนั...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 24]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 18]
 
  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยเนื่องในวันคล้ายว...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 20]
 
   รายงานการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ ม...[วันที่ 2023-06-05][ผู้อ่าน 22]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 22]
 
  ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน(0,3,7) เพื่อป้องกันและควบค...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 16]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49