องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงพื้นที่บ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนิน...[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 29]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 15]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที...[วันที่ 2024-03-11][ผู้อ่าน 15]
 
  เข้าร่วมพิธีการบวชสามเณรจำนวน165รูปพร้อมพิธีการเบิ...[วันที่ 2024-03-09][ผู้อ่าน 20]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-03-09][ผู้อ่าน 10]
 
  นำรถไถมาดันขยะ[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 19]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 20]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียก กลุ่มเป้าหมาย 50 ครัวเร...[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 20]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 16]