องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะเดา[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 82]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 88]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านโจด หมู่ 4[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 92]
 
  ร่วมอบรมปฎิบัติการเชิงวิเคราะห์ พื้นที่หาแนวทางตลา...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 87]
 
  เผาขยะมูลฝอย[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 120]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 88]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านตะหนอด หมู่ 6[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 88]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 94]
 
  มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ รายนายทอง พลนอก[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 98]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร “...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 88]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46