องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิกา...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 44]
 
  ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 19]
 
   ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าศูนย์คุ้มคร...[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 33]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่างหมู่ 10[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 19]
 
  ร่วมเกี่ยวข้าว ลงแขกนาวาน สานสามัคคี[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เย็นเจริญจิตภาวนาและฟังธรรม...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 61]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 24]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 17]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 15]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 14]
 
  ตัดต้นไม้วัดบ้านโนนสีฟัน[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิก...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 15]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68