องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  นำส่งขยะอันตราย[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 35]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 26]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 27]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 36]
 
  สำรวจท่อระบายน้ำและถนนที่ชำรุดจากสาธารณภัย[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 62]
 
  ตัดต้นไม้ รพ.สต.ขามสมบูรณ์[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 22]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 74]
 
  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูก...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 31]
 
  ตั้งจุดตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 34]
 
  สอบข้อเท็จจริงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 72]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.4[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 27]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 41]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46