องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ตรวจสุขภาพทางช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กนั...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 12]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยเนื่องในวันคล้ายว...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 11]
 
   รายงานการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ ม...[วันที่ 2023-06-05][ผู้อ่าน 11]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน(0,3,7) เพื่อป้องกันและควบค...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 7]
 
  ประดับป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 8]
 
  เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสภาเด็กระดับอำเภอ [วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 19]
 
  คณะกรรมการเข้าทำการตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 25]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 15]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 17]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46