องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 160]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ 1 และ หมู่ 10[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 176]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 162]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 166]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 169]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 171]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 179]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 170]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 194]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 177]
 
   (โครงการโรงเรียนปลอดภัย กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟแล...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 159]
 
  สนับสนุนเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 210]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29