องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ตัดต้นไม้โรงเรียนปริยัติไพศาล[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 18]
 
  ลงพื้นที่ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ฯ (T...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 23]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 23]
 
  ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 21]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 17]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 17]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 18]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 19]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 16]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดต้นไม้[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 20]
 
  ทำความสะอาดเมรุวัดบ้านโจด[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 15]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46