องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 17]
 
  มอบเงินร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช ณ วัดหนองบัวทุ่ง ต....[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 35]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 15]
 
  สำรวจความเสียหายถนนหมู่ที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 13]
 
  สวนสมุนไพร ในโครงการ 1อปท. 1สวนสมุนไพร หลังศูนย์พั...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 18]
 
  สูบน้ำจากคลองโกรกวังโพรง เข้าสระประปาหมู่บ้านใหม่ส...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 16]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 14]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 12]
 
  ตรวจรับงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกพะงาด หมู่ที่...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนนในเขตตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 19]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46