องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 7]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อผัน มาลา[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 7]
 
  เข้าร่วมกิจกรรม kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปั...[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 15]
 
  เข้าร่วมศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชน[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 8]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 8]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 18]
 
  เก็บป้าย7 วันอันตราย[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมจุดธูปเคารพและวางพวงหรีคุณแม่เนียน ตึกโพธิ์ ผู...[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่วัดปริยัติไพศาล ร่วมกับทีมงานฝ่ายปกครอง[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 11]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 8]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 9]