องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  มอบเช็คเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุวาตภัย รายนางทอง...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 12]
 
  ร่วมวางเสาร์เอกที่อยู่อาศัยให้กับ นางโอ เกล้าโนนสู...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 11]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผ...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วมพิธีฌาปณกิจศพนายธงชัย นาประจัด  ผู้วายชนม์ ณ เ...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กั...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 17]
 
  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่บ้านโนนสีฟัน ตรวจสอบไร่นาสวนผสม เพื่อหางบ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 10]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านตะหนอด หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 13]
 
  เก็บภาษีนอกสถานที่ ม.12,2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านพ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 13]
 
   ร่วมพิธีฌาปณกิจ[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 15]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมพิธีฌาปณกิจศพคุณพ่อบุญสวน กุลบุตรดี ณ เมรุวัดบ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 16]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46