องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ลงพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการควช่วยเหล...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 19]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 13]
 
  ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา  [วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 13]
 
  เก็บภาษีนอกสถานที่ ม.1,10 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านข...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านย...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 15]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 12]
 
  ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 9]
 
  ตัดต้นไม้ที่บังแสงสว่าง ของหลอดไฟ บ้านตะหนอด[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 9]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 7]
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในก...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต “คงโมเดล...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 16]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46