องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  สมทบรถดับเพลิงดับไฟไหม้ ตำบลคูขาด อ.คง [วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 251]
 
  มอบอาหารกลางวัน ผู้กักตัวโควิด 19 [วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 336]
 
  ตัดกิ่งไม้บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบู...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 260]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกพัฒนา[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 177]
 
  ตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 [วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 281]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะเดา[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 375]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 [วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 230]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 223]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 195]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 162]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 174]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 172]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29