องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว [วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 89]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 63]
 
  ตัดต้นไม้ และ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.12[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 66]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 106]
 
  ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 94]
 
  สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 93]
 
  ตัดต้นไม้ทางสาธารณะ ม.1 บ้านขาม[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 86]
 
  สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 66]
 
  ประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของผู้รับบร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 66]
 
  ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 120]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26