องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 6]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 10]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 9]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 6]
 
  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ คงคนครลีกคัพ ครั้งท...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มอบวอร์ค...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 10]
 
   ดำเนินการติดตั้งระบบไฟภายใน บ้านผู้ยากไร้ หมู่ 10[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงส่งมอบโครงการปิดทองหลังพระ[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 7]
 
  ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 6]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 6]
 
  ส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเข้าถังประปาบ้านขาม[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กั...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 7]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46