องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 5]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 7]
 
   เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในการเสนอเสนอตัวเป็นเจ้...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 9]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 12]
 
  ซ่อมแซมถนนหินคลุก[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 6]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กั...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 12]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 8]
 
  ติดตั้งกระจกโค้งมน[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ของกรมพัฒนาที่ดิ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 13]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46