องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 31]
 
  อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ป...[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 44]
 
  ทำบุญตักบาตรหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 34]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11[วันที่ 2022-09-11][ผู้อ่าน 34]
 
  เปิดตลาดวิถีชุมชน คนขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 39]
 
  วางท่อระบายน้ำ คสล.​ ม.7 บ้านมะค่า[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 57]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 54]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 47]
 
  วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะเดา[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 46]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 50]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านโจด หมู่ 4[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 56]
 
  ร่วมอบรมปฎิบัติการเชิงวิเคราะห์ พื้นที่หาแนวทางตลา...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 46]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29