องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ออกกำลังกายวันพุธตามนโยบายรัฐบาล นำโดยท่านนายอำเภอ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 369]
 
  กิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินไ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 204]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๗[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 233]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๒[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 243]
 
  พ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๑๐[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 260]
 
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563อบต.ขามสมบ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 251]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 269]
 
  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายจังหว...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 206]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๖[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 288]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๓[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 229]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านวังยาว ต.ตูขาด[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 369]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 212]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29