องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑ และตัดกิ่งไไม้[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 182]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ และทำความสะอาดรางน้ำฝน โ...[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 278]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๖[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 275]
 
  พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับโรงเรียน[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการขามสมบูรณ์รวมใจป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ต...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 238]
 
  พ่นหมอกควัน อบต.ขามสมบูรณ์ และศูนย์เด็กเล็ก[วันที่ 2020-06-06][ผู้อ่าน 248]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 256]
 
  กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามนโย...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 268]
 
  มอบวัสดุสิ่งก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 420]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 447]
 
  ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโ...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 431]
 
  ผลการติดตามการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 145]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29