องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิก...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กั...[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 25]
 
  ร่วมประชุมกลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้อง...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 27]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ม.11[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 39]
 
  สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2...[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 38]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ม.8[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 39]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน ...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 38]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ม.5[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 30]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 39]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 9[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 33]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ม.4 และ ม.12[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 36]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 46]