องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 208]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 211]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐[วันที่ 2021-04-28][ผู้อ่าน 237]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดต้นไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 208]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโกรกพัฒนา ม.9[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 254]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 235]
 
  ฉีดพ่นยาป้องกันโควิด-19[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 304]
 
  ซ่อมไฟฟ้าซ่องสว่าง หมู่ที่2[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 212]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2[วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 224]
 
  ดับเพลิงบ้านหนองสะเดา หมู่ที่.11[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 299]
 
  ติดตั้งหอกระจายข่าววัดบ้านพะงาด หมู่ที่ 2[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 341]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่างหมู่ที่ 6[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 210]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46