องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ดำเนินการขนย้ายหินกากยางเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 40]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เข้าร่วมพิธีเจริญพร...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 46]
 
   ล้างเมรุวัดบ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 83]
 
  ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่ถนน กีดขวางการจราจร ทำให้การจราจ...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 34]
 
  ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหา...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 40]
 
  ร่วมพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อบรรเทา...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 42]
 
  ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโยคะ ของ กลุ่ม อส...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 33]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 32]
 
   เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 37]
 
  งานจัดเก็บได้ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ม.6 ,9[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 35]
 
  ตัดต้นไม้เกี่ยวสายไฟ บ้านตะหนอด หมู่ 6 [วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 34]
 
  เก็บภาษีนอกสถานที่ ม.5 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนส...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 37]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68