องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ขอขอบคุณ[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 209]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 251]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านโจด หมู่ 4[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 210]
 
  อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 226]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโนนสีฟัน หมู่ที...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 355]
 
  อนุเคราะห์นำผู้พิการไปทำบัตรประจำตัวประชาชน[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 233]
 
  อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 221]
 
  ตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ 13[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 235]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 254]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโนนสีฟัน หมู่ที...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 207]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 261]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านขาม หมู่ที่ 1 แ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 219]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46