องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-bidding(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ66) [ 23 มิ.ย. 2566 ]15
2 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา(งบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ2566) [ 14 มิ.ย. 2566 ]14
3 ประกาศราคากลางe-biddingโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 13 มิ.ย. 2566 ]12
4 ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลร์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]22
5 ค่าน้ำมันดีเซล ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]16
6 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]21
7 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 อบต.ขามสมบูรณ์ [ 10 เม.ย. 2566 ]16
8 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]26
9 ประกาศประกวดราคาe-bidding(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2565 ]115
10 ประกาศราคากลางe-bidding(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2565 ]55
11 ประกาศผู้ชนะ(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก ม.๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 23 มิ.ย. 2565 ]93
12 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ [ 13 มิ.ย. 2565 ]123
13 ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 10 มิ.ย. 2565 ]97
14 ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองสะเดาถึงสายบ้านสี่เหลี่ยม ม.๑๑ บ้านหนองสะเดา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 23 ธ.ค. 2564 ]231
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการก่อสร้างขุดขยายสระหนองกก โกรกพัฒนา หมู่ที่๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา) [ 17 ธ.ค. 2564 ]241
16 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างขุดขยายสระหนองกก โกรกพัฒนา หมู่ที่๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ๒๕๖๕) [ 2 ธ.ค. 2564 ]187
17 ประกาศราคากลาง(โครงการขุดขยายสระหนองกก บ้านโกรกพัฒนา ม.9 )อบต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 30 พ.ย. 2564 ]232
18 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์ [ 16 ก.ค. 2564 ]235
19 ประกาศราคากลาง(โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์)งบข้อบัญญัติ2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]222
20 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต(สายจากทางเข้าบ้านขาม-โรงเรียนบ้านตะหนอด) บ้านขาม ม.๑ [ 21 เม.ย. 2564 ]244
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7