องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]19
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-bidding(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ66) [ 23 มิ.ย. 2566 ]43
4 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา(งบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ2566) [ 14 มิ.ย. 2566 ]36
5 ประกาศราคากลางe-biddingโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 13 มิ.ย. 2566 ]39
6 ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลร์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]46
7 ค่าน้ำมันดีเซล ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]34
8 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
9 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 อบต.ขามสมบูรณ์ [ 10 เม.ย. 2566 ]37
10 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]50
11 ประกาศประกวดราคาe-bidding(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2565 ]142
12 ประกาศราคากลางe-bidding(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง)ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2565 ]77
13 ประกาศผู้ชนะ(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก ม.๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 23 มิ.ย. 2565 ]120
14 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ [ 13 มิ.ย. 2565 ]146
15 ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 10 มิ.ย. 2565 ]121
16 ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองสะเดาถึงสายบ้านสี่เหลี่ยม ม.๑๑ บ้านหนองสะเดา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 23 ธ.ค. 2564 ]253
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการก่อสร้างขุดขยายสระหนองกก โกรกพัฒนา หมู่ที่๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา) [ 17 ธ.ค. 2564 ]277
18 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างขุดขยายสระหนองกก โกรกพัฒนา หมู่ที่๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ๒๕๖๕) [ 2 ธ.ค. 2564 ]212
19 ประกาศราคากลาง(โครงการขุดขยายสระหนองกก บ้านโกรกพัฒนา ม.9 )อบต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา [ 30 พ.ย. 2564 ]260
20 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์ [ 16 ก.ค. 2564 ]261
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7