องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต(สายจากทางเข้าบ้านขาม-โรงเรียนบ้านตะหนอด) บ้านขาม ม.๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต(สายจากทางเข้าบ้านขาม-โรงเรียนบ้านตะหนอด) บ้านขาม ม.๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์