องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑ บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
 
ใบสรุปราคากลาง(ถนนคสล.ม.1บ้านขาม)งบเงินเหลือจ่าย2565
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์