องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการวางท่าแมนประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการวางท่าแมนประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการวางท่าแมนประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์