องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดิน บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดิน บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดิน บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์