องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ การจ้างทำโครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านขาม หมู่ที่๑ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ การจ้างทำโครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านขาม หมู่ที่๑ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ การจ้างทำโครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านขาม หมู่ที่๑ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์