องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์