องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิส์ (e-Auction)

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์