องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์