องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์