องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์