องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก

บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดครราชสีมา    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์