องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


คณะผู้บริหาร


นายองอาจ ขอศรีกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 097-3352619


นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
นายมนตรี เกิดมะม่วง
รองนายก อบต รองนายก อบต

โทร.062-2301370

นางศศิธร ภักดีแก้ว
เลขานุการนายกฯ
โทร.087-2444764