องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายองอาจ ขอศรีกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 097-3352619


นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
นายมนตรี เกิดมะม่วง
รองนายก อบต รองนายก อบต

โทร.062-2301370

นางศศิธร ภักดีแก้ว
เลขานุการนายกฯ
โทร.087-2444764