องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]40
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]30
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]35
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]29
5 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]29
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]121