องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ [ 5 ส.ค. 2557 ]233
2 ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๗ [ 5 ส.ค. 2557 ]232
3 ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ๒๕๕๗ [ 14 พ.ค. 2557 ]227
4 ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๔ / ๒๕๕๖ [ 11 ก.พ. 2557 ]280
5 ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ [ 20 พ.ย. 2556 ]240
6 ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ [ 20 พ.ย. 2556 ]275
7 ประชุมสภาอบต. ครั้งแรก ๒๕๕๖ [ 20 พ.ย. 2556 ]274
8 ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๖ [ 7 ส.ค. 2556 ]226
9 ประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๖ [ 13 มิ.ย. 2556 ]281
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ [ 6 ก.ย. 2555 ]221
11 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [ 6 ก.ย. 2555 ]235
12 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ [ 6 ก.ย. 2555 ]242
13 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๕๕ [ 6 ก.ย. 2555 ]231
14 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 เม.ย. 2555 ]228
15 ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่4ครั้งที่1/2554 [ 29 ก.ย. 2554 ]223
16 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2554 [ 24 ส.ค. 2554 ]266
17 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี2554 [ 24 ส.ค. 2554 ]227
18 ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2554 [ 29 ก.ค. 2554 ]285
19 การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๔ [ 7 ก.ค. 2554 ]230
20 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554 [ 8 เม.ย. 2554 ]225
 
หน้า 1|2